Ripsa kyrka, Rönö församling ”Helig, helig är bilden”

Teckningar och målningar  utifrån temat abstraktion, helighet och historia